Χρωματίζοντας μάνταλα

Μάνταλα είναι σχήματα, εικόνες και μορφές που κινούνται και κατευθύνονται προς το κέντρο μιας επιφάνειας. Δεν είναι απαραίτητα κυκλικά σχέδια. Δημιουργούνται γύρω από το σημείο του κέντρου τους. Η λέξη προέρχεται από την αρχαία ινδική γλώσσα (σανσκριτικά) και σημαίνει κύκλος. Η τάξη μας δημιούργησε μάνταλα κάνοντας φανταστικούς συνδυασμούς χρωμάτων.


 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο